یادداشت

پرونده فدریچی
2020-03-11 بدون نظر جنسیت, فرهنگی, مقاله, نوشتار, یادداشت
در تابستان سال ١٣٩٧، اکران شصت و نهم را به معرفی کتاب کالیبان و ساحره پرداختیم. در این برنامه که با حضور مهدی صابری مترجم کتاب برگزار شد. عاطفه رنگریز ارائه‌ای در مورد کتاب و نویسنده آن سیلویا فدریچی داد و در آن نقش کار بازتولیدی و جنبش های ...
ادامه مطلب