اکران بیست و سه | بازی جنگ | پیتر واتکینز | ۱۹۶۵ | ۴۸ دقیقه
واتکینز در مورد “بازی جنگ” می گوید: ” در دهه شصت، تلویزیون های بریتانیا از بحث درباره مسابقه تسلیحاتی، خودداری می کردند و درباره تاثیرات سلاح های هسته ای که بخش عظیمی از مردم درباره آن کوچکترین اطلاعی نداشتند، سکوت کرده بودند. به این دلیل من به بی بی سی پیشنهاد کردم که اگر ما بخش کوچکی از منطقه کنت در جنوب شرقی انگلستان را به عنوان نمونه کوچک(میکروکاسم) بریتانیا درنظر بگیریم، من شروع جنگ هسته ای بین ناتو و اتحاد جماهیر شوروی را پس از حمله اتمی شوروی به بریتانیا، نشان خواهم داد.”
“بازی جنگ” اگرچه موفق شد، جایزه ویژه فستیوال ونیز ۱۹۶۶، جایزه اسکار بهترین فیلم مستند سال ۱۹۶۶ و جایزه بهترین فیلم مستند بلند بریتانیا را به دست آورد، اما فیلم اجازه پخش تلویزیونی پیدا نکرد و تنها بعد از بیست سال توقیف در سال ۱۹۸۵ نمایش داده شد. جان لنون در مصاحبه اش در سال ۱۹۶۹ بر تاثیر پیتر واتکینز و فیلم “بازی جنگ” او بر فعالیت های صلح طلبانه اش اشاره کرده است. وی گفت که پیتر واتکینز در نامه ای برای او نوشت: “آدم هایی در موقعیت تو مسئولیت دارند که از رسانه ها برای صلح جهانی استفاده کنند.” لنون همچنین گفت که او بعد از دریافت این نامه، سه هفته نشسته و درباره آن فکر کرده است.