انسان | یان آرتوس برتراند | ۲۰۱۵ | ۱۳۵ دقیقه

فیلم «انسان» به این پرسش می‌پردازد که ما چه درکی از خود در مقام یک گونه‌ی واحد داریم؟ این فیلم با رویکردی محیط زیستی و در ادامه‌ی فیلم «خانه» تولید شده و به صورت رایگان در یوتیوب قرار گرفته. قسمت بعدی این تریلوژی نیز با عنوان «زن» در حال تولید است. برای این فیلم بیش از دو هزار نفر از شصت کشور مختلف در مقابل ۴۰ پرسش واحد با مضامینی همچون خانواده، مذهب، شکست، ، جنگ، فقر و .. قرار گرفته اند. جمعه می­خواهیم ببینیم آیا این چهره‌نگاری در کنار مناظر طبیعی و تصاویر هوایی فیلم منجر به درک مشترکی میان نوع بشر می‌شود؟ تصویری یکپارچه از حیات انسانی به رغم تنوع جغرافیایی، قومی، سیاسی و اجتماعی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ و پیش از همه ی اینها می‌‌خواهیم از فضایی که فیلم در مقابل چشمانمان باز می‌کند استفاده کنیم، تا به نسبت خود با نوع بشر، و آنچه انسانیت به فردفرد ما و زیستگاه خود عرضه می‌کند بیشتر فکر کنیم.