هارلان کانتی، ایالات متحده آمریکا |  باربارا کاپل | ۱۹۷۶ | ۱۰۳ دقیقه

Harlan County, USA | Barbara Kopple

خونین‌ترین فصل در تاریخ مبارزات کارگری آمریکا به مبارزات معدنچیان زغال‌سنگ تعلق دارد. و دردناک‌ترین برخوردهای این فصل به معدن زغال‌سنگ هارلان مربوط می‌شود. خاطره ی «جنگ هارلان کانتی» که به «هارلان خونین» یعنی کشتار کارگران معترض در ماه مه ۱۹۳۱ توسط صاحبان به‌اصطلاح خصوصی معادن منجر شد تا امروز نیز به‌ واسطه‌ی ترانه‌ی «تو با کدوم طرفی» (which side are you on) در ذهن ما و در شرایط گوناگون زنده نگه داشته می شود.
مستند «هارلان کانتی، ایالات متحده آمریکا» پیوستگی تاریخی مبارزات معدنچیان را چهار دهه پس از جنگ هارلان کانتی به تصویر می کشد. فیلم درباره‌ی اعتصاب دهه‌ی ۱۹۷۰ کارگران است. بیش از حد به جزییات زندگی در اعماق معدن نمی‌پردازد، و مطلقا از زیبایی شناختی کردن زندگی و کار آنها می‌پرهیزد. در مقابل، تصاویری از تشکیل خط اعتصاب، جلسات زنان برای همراهی با معدنچیان، و شرایط زندگی و کار آنها و در برخی موارد نقشی فراتر از صرف ثبت این لحظات وجود دارد، نوعی مداخله در فرایند اعتصاب به واسطه ی جایگاه دوربین. ماه به ماه شرایط سخت‌تر می‌شود و خشونت بالا می‌گیرد تا جایی که یکی از اعتصاب کنندگان کشته می¬شود.
این فیلم علاوه بر ارزش تاریخی، به لحاظ سینمایی نیز نقطه ی اوج سینما وریته به حساب می آید، جایی که مرز جلو و پشت دوربین هر چه کم رنگ تر می شود و کارگردان مدتها در کنار کارگران زندگی می کند تا دوربین خود را به یکی از ابزارهای در اختیار آنان تبدیل سازد. ریشه های چنین سینمایی را در ماه گذشته در کارها ژیگاورتوف دنبال کردیم و این چهارشنبه می خواهیم شرایط تحقق چنین رویکردی را ارزیابی کنیم.

 • گزارش جلسه اکران

  چهارشنبه ی گذشته مستند هارلان کانتی، ایالت متحده امریکا را دیدیم، مستندی درباره مبارزات معدنچیان که از دل ضرورتِ زیستی شان شکل گرفته و از خلال سازماندهی درصدد رسیدن به اهداف‌شان هستند. در همین راستا از وضعیت استثمار و وجه سودآورانه سیستم سرمایه داری صحبت به میان آمد، وجوهی چون محرومیت کارگران از حقوق اولیه شان چون بیمه،بازنشستگی و… و این فیلم تصور عمومی درباره امریکا به عنوان مهد خوشبختی را در هم می شکند و مخاطب را با وضعیت واقعی موجود روبه رو می کند.

  در ادامه درباره ی خط و ربط وضعیت کارگران در معادن هارلان کانتی با وضعیت معاصر ایران صحبت به میان آمد؛ مانند حادثه معدن یورت که  ۴۳ کشته بر جا گذاشت و به اخراج کارگران به دلیل اعتراض شان اشاره شد و همچنین به  نقش کلیدی زنان در اعتصابات اشاره شد، حضوری که شکل مبارزه را تغییر می دهد، مانند حضور زنان در معدن نیشکر هفت تپه.

  در همین راستا نقش پررنگ زنان در سازماندهی این اعتصابات در معادن هارلان کانتی و موفق بودنِ اعتصابات آنها به دلیل سازماندهی زنان در لحظه ایی که خطر شکست اعتصابات به چشم می خورد، مورد بحث قرار گرفت. زنانی که در نقطه های پرفشار و خلآ سازماندهی، مداخله گری می کردند و این سبب پیشبرد اعتصاب شده است. اما در کنار نقش زنان در سازماندهی از این مسئله بحث شد که چرا همیشه حضور زنان وجه نیرو گیری به خود می گیرد مثل حضور زنان در جنگ جهانی و انقلاب ها، به بیانی بهتر زمانی که با  بحران مواجه می شویم پای زنان به میان می آید؟ چرا این مبارزات همیشه باید واکنش به بحران و مسئله باشد؟ در واقع مسئله بر سر مبارزه ای است که توانِ ساختِ تاریخ و کنشمندی ویژه خودش را داشته باشد.

  از دیگر مباحث مطرح شده، مربوط به نقش اتحادیه ها بود، برخی از حاضرین معتقد بودند که اتحادیه ها می توانند نقش مطلوبی را در وضعیت کارگران و خواسته های آنها ایفا کنند: مانند نقش اتحادیه ها در آلمان … اما در مقابل برخی استدلال کردند که اتحادیه ها در بستر فضای سرمایه داری شکل گرفتند و اتحادیه ها می تواند در نهایت نقش سرکوبگر به عهده بگیرد… همچنین برخی قایل به این امر بودند که اتحادیه ها توان مبارزه کردن و احقاق حقوق را ندارد و باید فکر دیگری کرد.

  همچنین  از ساختار و فرم  رای دادن کارگرها در روند مبارزه به دلیل  ساختار دموکراسی و فرم بیرونی اش  به دلیل  اخته  کردن مبارزات انتقاد شد؛ در واقع این ساختار با شعار «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» پیش می رود و از این رو قرارداد از بالا به پایین بر کارگران تحمیل می شود. با توجه به این انتقادات،  دو پرسش مطرح شد که چگونه یک جنبش می تواند به صورت ارگانیک به تشکل خاص برسد و در ایجاد یک سوژه موثر افتد بدون اینکه ساختار و فرم بیرونی و بوروکراتیک بر وی تحمیل شود؟ و سوژه های خاص خودش را بدون در افتادن با بیرون ایجاد کند؟

  در راستای پرسش ازشکل گیری سوژه های انقلابی و بحث مبارزه، اشاره به رکود بزرگ امریکا در ۱۹۳۰ شد؛ بحرانی که سبب شد  مدل اقتصاد کینزی مدل رشد قرار گرفته است و از تاثیر مکتب شیکاگو بر مبارزاتِ کارگری سخن رفت که خواست جدایی مبارزات سیاسی از اقتصادی بود و همچنین پیگیری بحث های جنبش و مبارزات ،بدون تاریخ سرمایه داری نظیر بحران ها و مابه ازا اقتصادی سیاسی اش نمی توان پی گرفت.

  همچنین سوالاتی نظیر مبارزات در ساحت لیبرال دموکراسی چه فرمی به خود می گیرد؟ و آیا فضای باز خبرنگاری و امکان ساخت چنین فیلمی خود از آزادی و دموکراسی این فرم نیست؟ و اینکه آیا خواستِ کارگران در جهت افزایش قیمت به هم ریختگی تعادل بازار و تورم را در پی ندارد؟ مطرح شد. در خصوص این سوالات اشاره شد که  ساحت دموکراسی و آزادی با اعمال یک فرم بیرونی و بوروکراتیک مبارزات کارگری را بی جان می کند و در واقع دم زدن از این آزادی خلط بحث است زیرا که ما در واقعیت موجود درگیر بحث انحصار رسانه هستیم و همچنین در این ساحت سوژه ها از پیش به انقیاد درآمده و آزادی صرفاً بزکی است که بازنمایی می شود و همچنین بحث اقتصادی در اعتصابات کارگری را می توان با اینکه نیروی کار به وجود آورنده ارزش اضافی است و سود اساساً از کار کارگران کسب می شود، و اینکه  سرمایه داری از نیروی کار آنها بهره می برد بدون آنکه حق اولیه آنها را به صورت کامل پرداخت کند پیش برد. در واقع بحث شد که دیدگاه از جز به کل گرچه ممکن است در مباحث پیش بیایید ولی مادامی که ما به سرچشمه مسائل روزمان نظر نیفکنیم امکانِ تغییر وجود ندارد و در پاسخ به مسئله علل پیروزی و سپس شکست اعتصاب کارگران، بحث آن شد که مادامی که کارگران معدن در ارتباط با واقعیت مشخص دست به سازماندهی ارگانیک و برخاسته از وضعیت زدند، توانستند در نهایت مالکان را به کرنش وادارند، و در مقابل، جایی که اتحادیه یک فرم بیرونی را به مبارزه تحمیل کرد، کارگران به عدد فروکاسته شده، و ناچار به معامله و لاجرم کوتاه‌آمدن از برخی خواسته‌های خود -مانند حق اعتصاب- شدند.

  مروری بر هارلان کانتی، ایالات متحده آمریکا | ان کاپلان

  نظریۀ فیلم متاخر که از نشانه شناسی و ساختارگرایی نشأت میگیرد نشان داده است که همۀ انواع فیلم ٬ از جمله مستند ٬ در نهایت ‘داستان’ به حساب میآیند. تصاویرِ مستند در زمان و فضا، و در مجموعهای از الگوها ساختار یافته اند، و با توجه به دیدگاه فیلمساز نسبت به جهان یا رمزگان مسلطی چیده شده اند که به واسطۀ آنها یک فرهنگ، واقعیت را دریافت میکند…

  دانلود مقاله

 • برای دریافت فیلم و زیرنویس آن از طریق نشانی film.kollective@gmail.com با ما تماس بگیرید.