اکران چهارده | کبرا ورده | ورنر هرتزوگ | ۱۹۸۷ | ۱۱۱ دقیقه
ورنر هرتزوگ و کلاوس کینسکی هر دو از یاغیان تاریخ سینما هستند. هرتزوگ بعد از یک هفته دانشگاه سینما را با تجهیزات فیلمبرداری که توانست بی اجازه «قرض بگیرد» ترک کرد. کینسکی نیز به رغم توانایی خارق‌العاده ی بازیگری هرگز با هیچ کارگردان دیگری نتوانست نقش آفرینی جدی داشته باشد. این زوج مولف و عصیانگر توانتستند پنج فیلم بسازند که محور تمام آنها شیدایی است. کبرا ورده آخرین همکاری آن دو است که به تنش هایی غیرعادی میانشان منجر شد (ظاهراً در طول فیلم¬برداری قصد جان یکدیگر را کرده بودند).
این چهارشنبه با کبرا ورده، یاغی و راهزن برزیلی به ساحل غلامان در قاره ی سیاه خواهیم رفت. از چشم ضدقهرمان فیلم به استثمار و جنگ همه علیه همه فکر می کنیم. و می بینیم که بردگی سیاهان امکانپذیر نمی بود، اگر در ساختار داخلی خودشان نوعی سلسله مراتب و نظام بهره‌‌کشی وجود نمی‌داشت. همانطور که به رغم نسل‌کشی و پاکسازی وحشیانه‌ی بومیان آمریکا، استعمارگران هرگز نتوانستند آنان را به بردگی بکشند. همچنین امیدواریم بتوانیم مسیر استعمار را تا جهان به اصطلاح پسااستعماری امروز خود دنبال کنیم، تا روز جمعه نمایی متقابل از این تصویر را با فیلمی از مبارزه‌ی سیاهان آمریکا ببینیم.