تسخیر | نائومی کلاین و اوی لوییس | ۲۰۰۴ | ۸۷ دقیقه

THE TAKE | NAOMI KLEIN & AVI LEWIS

 • گزارش جلسه اکران

  گزارش جلسه اکران:

  در آخرین اکران تابستان به تماشای مستند تسخیر نشستیم. فیلمی که مسیر تعاونی های نوظهور آرژانتین را دنبال می کند. در دهه ی ۹۰، در پی سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، کشور ثروتمند آرژانتین با مشکلات معیشتی فراوان مواجه شد. در ۱۹ و ۲۰ دسامبر مردم به خیابان ها ریختند و شروع کردن به کوبیدن بر قابلمه هایی که با خود آورده بودند. دو سال بعد این درگیری ها در بازپس گیری تعاونی ها حیاتی دوباره یافت.

  مساله ی تعاونی برای اکثر ما موضوع مهمی بود و برخی از ما که تجربه هایی از تعاونی داشتند نکات مثبت و منفی تجربیات شان را با ما در میان گذاشتند. اما برخی بر این باور بودند که فیلم الگو و فعالیت تعاونی را در الگویی صنفی و وابسته به تولید محصور کرده و این نقطه ی ضعفی است که از پیوند تعاونی با سایر بخش های جامعه جلوگیری می کند. از طرف دیگر پیوندهای اجتماعیِ قوی که در فیلم به تصویر کشیده شد به شرایط خاص آرژانتین و سابقه ی طولانی مبارزات کارگری در آنجا بر می گردد که تاریخ دو قرن مبارزه را همراه خود دارد. اما چنین پیوندهای در زمینه ی ما چطور شکل می گیرند؟ آیا با قصد و نیت و برنامه پیش می رود یا باید زمان طبیعی خود را طی کند؟

  نکته ی دیگری که برای ما سوال بود، جزئیات اداره ی کارخانه ها به شکل افقی و بدون مدیران بود. آیا حقوق برابر برای همه کارگران به بهره وری کارگاه لطمه می زند؟ طبیعی است که بسیاری از کارخانه ها به خاطر منافع طبقاتی خود از همکاری با کارخانه های تسخیر شده امتناع کنند، پس یک تعاونی چطور می تواند در رقابت به اصطلاح آزاد دوام بیاورد؟ آیا صرف حذف مدیران قبلی می‌تواند به شیوه‌ای بدیل برای اداره ی کارخانه منجر شود یا اینکه دیر یا زود شکلی از سلسله مراتب بازتولید خواهد شد؟

  برای هر کدام از این پرسش ها فیلم پاسخ هایی ارائه می داد. برای نمونه کارخانه های تسخیر شده، به شکل متقابل از یکدیگر حمایت می کردند و با این شیوه توانسته بودند قیمت تمام شده ی محصولات خود را پایین تر هم بیاورند. اما سوالی که خارج از چارچوب فیلم ما را درگیر کرد، الگوی تعاونی برای کارگرانی بود که در کارگاه های تولید صنعتی مشغول به کار نیستند. در سیزده سالی که از تولید فیلم می گذرد، بخش زیادی از نیروی کار، بدون قرارداد، بدون محل کار ثابت و بدون ارتباط مستقیم با همکارانشان مشغول به کار هستند. و این بخش ها و کارهای موردی و پروژه ای و برونسپاری هر روز بخش بزرگتری از فرایندهای ارزش افزایی جامعه را در بر می گیرد. اینکه تعاونی این بخش از نیروی کار به چه شکل خواهد بود مساله ای است که باید در عمل پاسخ هایش به آزمون و خطا گذاشته شود.

 • برای  دریافت فیلم «تسخیر» و زیرنویس آن با نشانی ایمیل film.kollective@gmail.com تماس بگیرید.