اشتیاق

کارگردان: ژیگا ورتوف
سال: 1930
طول فیلم: 65 دقیقه

اکران چهل‌و‌هشت

تاریخ اکران: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت اکران: ۱۸:۳۰
آدرس اکران: خیابان ایرانشهر کوچه مهاجر شماره۲۲ مدرسه فیلم‌سازی هیلاج

پخش فیلم «زمین» به دلیل زلزله‌ی پیش آمده و همفرکی در جهت آن به هفته‌ی بعد موکول شد.

هفته ی گذشته دیدیم که در فیلم مادر، ساخته ی پودوفکین، قهرمان فردی یا پروتاگونیست به شکلی نامسنجم در حال تبلور بود، به گونه ای که سرنوشت کل طبقه در هیات یک فرد (آن هم مستقل از هویت های اجتماعی دیگر او مثلا در مقام مادر) تجلی می یافت.به تعبیری می توان فیلم مادر را حلقه ی واسط میان مکتب مونتاژ و رئالیسم سوسیالیستی در نظر گرفت.
این هفته به نخستین سال دهه¬ی ۱۹۳۰ می رسیم؛ زمانی که الگوهای پویا و احیاناً پرهزینه ی فیلمسازان مکتب مونتاژ انحرافی از سیاستگزاری های متمرکز وقت به حساب می آمد. با تثبیت جایگاه حزب به عنوان تنها نماینده ی پرولتاریا، فیلم هایی همچون مردی با دوربین فیلمبرداری برای فهم عموم بیش از حد دشوار ارزیابی شدند. این دوران همزمان است با برنامه ی پنج ساله ی توسعه و اشتراکی سازی مزارع. هر دو فیلم اشتیاق و زمین به این موضوع در کشور اکراین می پردازند، و فهم آنها مستقل از سیات های اشتراکی سازی و برنامه ی توسعه آن دوران غیر ممکن است.
این هفته با مشاهده ی این دو فیلم به مسیر نسبتا کوتاه اما پر فراز و نشیب مکتب مونتاژ بیشتر فکر می کنیم. به تغییر و ضرورت هایی که یک دهه پس از انقلاب اکتبر اجتناب ناپذیر به نظر می رسند. به تاریخ های دیگری که می توانست در این برهه ی تعیین کننده نوشته شود، و به تمام فیلم هایی که در این دوران ساخته نشد.

فیلم

http://اشتیاق

اشتیاق

کارگردان: ژیگا ورتوف
سال: 1930
طول فیلم: 65 دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *