پرونده فدریچی
2020-03-11 بدون نظر جنسیت, فرهنگی, مقاله, نوشتار, یادداشت
در تابستان سال ١٣٩٧، اکران شصت و نهم را به معرفی کتاب کالیبان و ساحره پرداختیم. در این برنامه که با حضور مهدی صابری مترجم کتاب برگزار شد. عاطفه رنگریز ارائه‌ای در مورد کتاب و نویسنده آن سیلویا فدریچی ...
ادامه مطلب
پروژکتور – پروژه شماره یک
2020-03-08 بدون نظر جنسیت, فرهنگی, کلکتیو, ویدئو
پروژکتور – پروژه شماره یک در هشت مارس سال ١٣٩٧، پروژه‌ شماره‌ یک پروژکتور:با ایده آزمایشگری، نوشتن با مدیوم و به زبان فیلم منتشر شد. امسال نیز به همین مناسبت تصمیم به بازنشر همین پروژه گرفتیم.